Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

 

Recent beoordeelde interventies

In je Uppie
Beoordeling: goed beschreven

In je Uppie is bedoeld om het eenzame gevoel van thuiswonende ouderen te verminderen. De interventie bestaat uit een aantal series van elk drie gesprekken over thema’s waarover je normaal gesproken niet zo snel praat, onder leiding van een getrainde gespreksleider.

De Luisterlijn
Beoordeling: goed beschreven

De Luisterlijn is er voor mensen die in hun eigen omgeving niet met hun verhaal terecht kunnen, willen of durven. Door de bereikbaarheid (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) en de geboden anonimiteit, is de Luisterlijn letterlijk bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een gesprek ‘van mens tot mens’.

MantelZorgen in de praktijk
Beoordeling: goed beschreven 

De interventie MantelZorgen in de Praktijk is bedoeld voor volwassen mantelzorgers die regelmatig mentale en fysieke zorg bieden aan een zorgvrager en daarbij behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden. 

EventHands
Beoordeling: goed onderbouwd

De EventHands-aanpak richt zich op kwetsbare jongeren van 16 tot 24 jaar die er niet in slagen om zelfstandig de stap te zetten naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. Jongeren helpen onder professionele begeleiding in de uitvoering van diverse festivals en zetten zo de stap naar scholing en/of arbeidsmarkt. 

 

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Els Kok via e.kok@movisie.nl of 06 - 5544 0552.