Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

 

Recent beoordeelde interventies

Brown Eyes Blue Eyes Filmworkshop
Beoordeling: goed beschreven

In de Brown Eyes Blue Eyes (BEBE) Filmworkshop kijken deelnemers naar de film Het Grote Racisme Experiment. Hierin zijn fragmenten te zien uit de originele BEBE training. In deze training krijgen bruinogen een voorkeursbehandeling en worden ze behandeld als machthebbers, terwijl blauwogen de minderheidsgroep is worden behandeld. Door middel van ervaringsleren, wisseling van perspectief en confrontatie worden deelnemers zich bewust van de mechanismen die discriminatie in stand houden en hun eigen rol daarin.

Merel van Groningen-project
Beoordeling: goed beschreven

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers. Daarnaast krijgen jongeren inzicht in de risico’s van hun eigen relationeel en seksueel gedrag, de risico’s van social media en leren zij hierin hun grenzen kennen en aangeven.

Studiekringen50Plus
Beoordeling: goed beschreven

De interventie Studiekringen50Plus speelt in op de behoefte van mensen aan positieve, diverse, betekenisvolle contacten met anderen. De interventie zet in op talenten, actief leven, blijven leren en op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen.

Jongerendenktank
Beoordeling: goed onderbouwd

De Jongerendenktank (JDT) van Save the Children is een van de eerste interventies in Nederland die jongeren in staat stelt om op een actieve en structurele wijze mee te denken, mee te doen en mee te beslissen bij het vormen van lokaal beleid dat henzelf en hun leeftijdsgenoten aangaat. De interventie richt zich op jongeren van 16 tot en met 21 jaar die niet gewend zijn om actief te participeren en die voor beleidsmakers moeilijk bereikbaar zijn.

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Els Kok via e.kok@movisie.nl of 06 - 5544 0552.