Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

 

Recent beoordeelde interventies

Merel van Groningen-project
Beoordeling: goed beschreven

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers. Daarnaast krijgen jongeren inzicht in de risico’s van hun eigen relationeel en seksueel gedrag, de risico’s van social media en leren zij hierin hun grenzen kennen en aangeven.

Studiekringen50Plus
Beoordeling: goed beschreven

De interventie Studiekringen50Plus speelt in op de behoefte van mensen aan positieve, diverse, betekenisvolle contacten met anderen. De interventie zet in op talenten, actief leven, blijven leren en op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen.

Jongerendenktank
Beoordeling: goed onderbouwd

De Jongerendenktank (JDT) van Save the Children is een van de eerste interventies in Nederland die jongeren in staat stelt om op een actieve en structurele wijze mee te denken, mee te doen en mee te beslissen bij het vormen van lokaal beleid dat henzelf en hun leeftijdsgenoten aangaat. De interventie richt zich op jongeren van 16 tot en met 21 jaar die niet gewend zijn om actief te participeren en die voor beleidsmakers moeilijk bereikbaar zijn.

'Ik ben van mij!'
Beoordeling: goed beschreven

‘Ik ben van mij!’ richt zich op jongeren en is een interventie die focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag, op het ontwikkelen van bewustzijn van eigen wensen en grenzen en op het (h)erkennen van de wensen en grenzen van een ander.

 

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Els Kok via e.kok@movisie.nl of 06 - 5544 0552.