Databank Effectieve sociale interventies - Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Ongeveer 10% van de volwassenen is sterk eenzaam. Om deze gevoelens van eenzaamheid structureel te verminderen, is vaak de inzet van professionele hulpverleners nodig. Veel welzijnsorganisaties werken aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

 

1 oktober 2017
De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op vrouwen vanaf 50 jaar, die door leeftijdgerelateerde veranderingen en verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De cursus leert hen hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen...
1 maart 2016
In de interventie Natuurlijk, een netwerkcoach! zet een getrainde vrijwillige netwerkcoach zich in om een cliënt te coachen in het herstellen, activeren, versterken, opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk. Uit onderzoek naar...
2 december 2015
Het doel van Community Support is het vergroten van de samenredzaamheid, zodat mensen in staat zijn met hulp van hun sociale netwerk hun problemen op te lossen. Centraal in de begeleiding staat het uitgaan van mogelijkheden en krachten...
1 december 2015
Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend...
22 december 2014
Het doel van Sensoor is dat mensen die een problematische situatie ervaren anoniem hun verhaal kunnen vertellen en een eerste vorm van ondersteuning en luisterend oor krijgen. Dat gebeurt via telefoon, chat en e-mail. Een getrainde...
1 september 2014
Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan...
15 augustus 2013
De methode Particuliere Vervoersdienst biedt kwetsbare ouderen betaalbaar particulier vervoer aan, inclusief begeleiding. Met als doel de mobiliteit en de veiligheidsgevoelens van deze ouderen te verbeteren en eenzaamheid onder hen te...
6 juni 2013
Wijk en Psychiatrie richt zich op mensen met psychische beperkingen. Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd. De aanpak...
1 oktober 2012
Het doel van een Studiekring is ouderen met elkaar in contact te laten komen en gebruik te laten maken van elkaars kennis en expertise. Alle leden van een Studiekring leveren een bijdrage bij het vaststellen en voorbereiden van een te...
1 augustus 2011
Doel van Vrienden maken...kun je leren is het voorkomen van depressie bij volwassenen met een klein sociaal netwerk. De cursus is gericht op het vergroten van sociale steun. In zes lessen en een terugkombijeenkomst verkennen deelnemers...
20 december 2010
50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Het doel van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Welzijnsinstellingen kunnen een lokale...
1 december 2010
Man actief is een methode om het sociaal isolement van allochtone mannen te verminderen en hun zelfrespect te vergroten. De cursus richt zich op de individuele ontwikkeling van mannen die zich in een kwetsbare positie bevinden, met...
1 oktober 2010
Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen van 55 jaar en ouder met als doel het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid. Tijdens twaalf wekelijkse lessen werken deelnemers aan het actief aangaan van nieuwe...
1 mei 2010
De methode Bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars biedt gerichte ondersteuning bij rouwverwerking. Doel hierbij is de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te verkleinen. Ervaringsdeskundige vrijwilligers gaan één of...
1 september 2009
Activerend huisbezoek bij ouderen is een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden van 55-plussers te verbeteren of te herstellen. Het gaat daarbij om zelfstandig thuiswonende ouderen die uit hun evenwicht zijn geraakt.
1 augustus 2009
Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst....