Databank Effectieve sociale interventies - Mantelzorgondersteuning

In 2014 gaven ruim 4 miljoen mensen (18-plussers) hulp aan naasten, waaronder mantelzorg. 500.000 mensen zorgen meer dan 8 uur per week en een langere tijd voor een naaste. Zij vinden het vaak vanzelfsprekend om zorg aan hun naaste te verlenen. Naast de voldoening die dit kan geven wordt mantelzorg ook vaak als belastend ervaren. Ongeveer 400.000 mensen die hun naaste verzorgen ondervinden een hoge belasting. Daarom is passende ondersteuning voor de mantelzorgers gewenst. Zij hebben deze ondersteuning nodig om goed te kunnen blijven zorgen.

 

1 maart 2017
De MantelScan biedt inzicht in de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en in risico’s op overbelasting van de mantelzorgers. In één uur tijd worden vijf stappen doorlopen. De MantelScan wordt afgesloten...
1 juli 2016
Dementie of een beroerte hebben vaak ingrijpende gevolgen, met name voor het gedrag en communicatie. De manier waarop men gewend was om met elkaar om te gaan lukt vaak niet meer. Mogelijk kunnen er ‘misverstanden’, irritaties...
17 februari 2015
AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden....
1 september 2014
Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan...
1 augustus 2012
Deze methode heeft als doel het geven van praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze weer zelf problemen kunnen oplossen. Een coördinator selecteert en koppelt mantelzorgers die overbelast dreigen te raken...
1 februari 2012
De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken...
1 juni 2011
Het doel van Leren balanceren is vrouwelijke mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond helpen een betere balans te vinden. Zo vermindert het risico op overbelasting. De cursus maakt de vrouwen bewust van de positieve en negatieve...
1 januari 2011
De zorg gaat door! heeft als doel het verbeteren van de participatie van mantelzorgers in de instelling waar hun dierbare verblijft. Het gaat hierbij zowel om participatie in de zorg- en dienstverlening als om actieve betrokkenheid bij...
7 oktober 2010
Het doel van de methode Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers is het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Mantelzorgers worden actief opgespoord, waarna de ervaren belasting en knelpunten in kaart worden gebracht. Vervolgens...
1 mei 2010
Psychische problemen in de familie richt zich op volwassen mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Doel van de cursus is het verminderen van de ervaren belasting van de mantelzorgers. Deelnemers leren de grip op het leven...
1 maart 2010
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op...