Databank Effectieve sociale interventies - Ouderenparticipatie

Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. Dat is de beste manier om gezond en vitaal ouder te worden. Ook de samenleving vaart er wel bij als senioren hun talenten blijven inzetten. Veel welzijnsorganisaties zetten zich in om oudere mensen bij de samenleving te betrekken.

 

1 oktober 2017
De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op vrouwen vanaf 50 jaar, die door leeftijdgerelateerde veranderingen en verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De cursus leert hen hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen...
12 november 2014
Participatief Drama beoogt met diverse participatieve (drama)methodieken de positie van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren. Zij krijgen een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en maken...
1 oktober 2012
Het doel van een Studiekring is ouderen met elkaar in contact te laten komen en gebruik te laten maken van elkaars kennis en expertise. Alle leden van een Studiekring leveren een bijdrage bij het vaststellen en voorbereiden van een te...
1 augustus 2012
De cursus Ongekend Talent stimuleert senioren hun talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving. De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers, die hiervoor een train-de-trainerscursus volgen. Tijdens vijf...
1 februari 2012
De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken...
20 december 2010
50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Het doel van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Welzijnsinstellingen kunnen een lokale...
1 december 2010
Doel van de methode ’Senioren voor... uw gemeente’ is het matchen van senioren met vrijwilligersorganisaties. Tijdens een bijeenkomst voor senioren van 63 en 64 jaar presenteren vrijwilligersorganisaties hun aanbod en...
1 oktober 2010
Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen van 55 jaar en ouder met als doel het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid. Tijdens twaalf wekelijkse lessen werken deelnemers aan het actief aangaan van nieuwe...
1 mei 2010
De methode Bezoekdiensten voor weduwen en weduwnaars biedt gerichte ondersteuning bij rouwverwerking. Doel hierbij is de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te verkleinen. Ervaringsdeskundige vrijwilligers gaan één of...
1 maart 2010
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op...
1 maart 2010
Het doel van Op weg naar de Gouden Jaren is een bijdrage leveren aan het succesvol ouder worden. In de cursus leren ouderen vaardigheden om proactief met mogelijke toekomstige problemen om te gaan. Hiermee wordt de zelfredzaamheid...
1 september 2009
Activerend huisbezoek bij ouderen is een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden van 55-plussers te verbeteren of te herstellen. Het gaat daarbij om zelfstandig thuiswonende ouderen die uit hun evenwicht zijn geraakt.