Databank Effectieve sociale interventies - Seksueel geweld

Hoe kun je nagaan of het seksueel gedrag van een jongere verder gaat dan normaal experimenteergedrag? Hoe breng je mannen die ervaring hebben met seksueel geweld bij elkaar zodat zij elkaar kunnen steunen? Hoe kun je vrouwen met een verstandelijke beperking helpen bij de verwerking van seksueel misbruik? Seksueel geweld kent vele vormen: van kwetsende aanrakingen tot verkrachting, van seksueel misbruik in het verleden tot gedwongen prostitutie.

 

1 september 2017
'Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond. Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico....
1 november 2016
Vroeger en Verder richt zich op volwassenen die in hun jeugd of in relaties te maken hebben gehad met seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. Doel van de cursus is dat klachten die bij een complexe PTSS horen zijn verminderd en...
1 april 2016
Het doel van Girls’ Talk is bevordering van seksuele gezondheid en gezond seksueel gedrag van laagopgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden.
1 april 2016
Can You Fix It? is een ‘serious game’ met als doel het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In korte filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel...
1 december 2015
Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel...
31 oktober 2015
Dit lesprogramma richt zich op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die...
31 oktober 2015
Julia is een individueel ambulant programma van 24 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen. Doel is het bevorderen van een...
31 oktober 2015
Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het doel is het versterken van de seksuele...
30 juni 2015
Doel van deze interventie is dat jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking zich meer bewust zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Ook beschikken ze na de...
16 april 2015
De methode Samen misbruik de baas richt zich op vrouwen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Doel is om problemen die zij als gevolg van het misbruik ondervinden te verminderen. Binnen een...
13 februari 2015
Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is gericht op het ontwikkelen en borgen van beleid rond seksualiteit en seksueel misbruik.  De aanpak bevat drie instrumenten met handzame tools om met het beleid aan de slag te gaan....
1 april 2012
Asja is een 7x24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden.
1 april 2011
Stay in Love is een preventieprogramma, dat wil voorkomen dat jongeren een gewelddadige relatie ontwikkelen. Het ondersteunt jongeren van 12 tot 15 jaar op het vmbo bij het vormen van gezonde relaties door kennis aan te reiken en...
1 maart 2011
De methode Uit de schaduw van de ander bestaat uit groepshulpverlening aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het doel is het stoppen van partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal...
12 november 2010
Het doel van deze methode is om mannen met seksueel geweldervaringen deze te laten delen met andere mannen als onderdeel van hun herstelproces. De cursus bestaat uit achttien bijeenkomsten. De methode is ontwikkeld vanuit jarenlange...
1 juni 2006
De Horizonmethodiek is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt, en hun niet-misbruikende ouders. Het doel is het verminderen van negatieve gevolgen van seksueel misbruik en het herstellen van...