Databank Effectieve sociale interventies - Vrijwillige inzet

In Nederland zijn letterlijk miljoenen vrijwilligers dagelijks bezig met hún samenleving. Een aanzienlijk deel hiervan beweegt zich in de zorg en in de sport. Deze vrijwilligers vullen een essentieel deel van de Wmo in. En dat vanuit motieven die veelal niets met die wet te maken hebben. Hoe kunt u deze vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen?

 

1 november 2015
De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners van 14 jaar en ouder, die hierdoor in staat zijn om sportieve of culturele activiteiten in hun wijk of dorp te initiëren en te organiseren. Er wordt gestreefd naar een...
14 november 2014
De methode Present brengt groepen mensen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Doel van de interventie is dat meer mensen vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Het gaat Present niet (alleen) om...
10 november 2014
MVKT is een methode om meer leden van (sport)verenigingen te interesseren voor vrijwilligerstaken. In vier workshops worden praktische stappen uitgewerkt. Hierbij is onder meer aandacht voor het inventariseren van alle taken,...
22 april 2014
Het doel van Moeder- en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving. Het zijn buurtgerichte voorzieningen waar bezoekers...
1 oktober 2012
Het doel van Flying Teams is lokale vrijwilligersorganisaties toegankelijker maken voor jongeren. Een Flying Team bestaat uit drie jongeren. Zij kijken kritisch naar de toegankelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor jongeren en...
1 augustus 2012
De cursus Ongekend Talent stimuleert senioren hun talenten te ontdekken en deze actief in te zetten voor de samenleving. De cursus wordt gegeven door vrijwillige trainers, die hiervoor een train-de-trainerscursus volgen. Tijdens vijf...
1 oktober 2011
Maatschappelijke beursvloer is een methode om op lokaal niveau vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk te matchen. De methode richt zich onder meer op bedrijven, gemeenten, fondsen, scholen en maatschappelijke organisaties. Op de...
1 maart 2011
De MOOI methodiek is een aanpak om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij organisatievraagstukken zodat de organisatie in de toekomst zelf succesvoller kan opereren en kan omgaan met hedendaagse uitdagingen. Een medewerker van een...
1 december 2010
Doel van de methode ’Senioren voor... uw gemeente’ is het matchen van senioren met vrijwilligersorganisaties. Tijdens een bijeenkomst voor senioren van 63 en 64 jaar presenteren vrijwilligersorganisaties hun aanbod en...
1 maart 2010
ABCD biedt een wijkaanpak voor sociaaleconomische zwakkere wijken. Er wordt van binnenuit gewerkt aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt. De methode brengt sociale relaties tot stand en mobiliseert...
1 maart 2010
Het doel van De Bijspringer is het versterken van vrijwilligerswerk in een wijk, buurt, gemeente of regio. Vrijwilligers nemen enquêtes af bij alle bewoners, om te inventariseren of mensen vrijwilligerswerk zouden willen doen en zo...
1 februari 2010
Doel van de Erkenning Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) Algemene vrijwilligerscompetenties is dat vrijwilligers inzicht krijgen in en erkenning krijgen voor de competenties die zij hebben opgedaan. Dit leidt tot vergroting...
1 januari 2010
De Bronmethodiek heeft als hoofddoel het versterken van betrokkenheid van de achterban bij lokale organisaties en de buurt en het stimuleren van vrijwillige inzet. Persoonlijke interviews met en door mensen uit de eigen achterban staan...