Deze interventie is niet meer beschikbaar

De door u gezochte interventie is niet meer beschikbaar in de databank Effectieve sociale interventies.

Interventies waarvan geen handboek (meer) beschikbaar is of waar geen contactpersoon meer voor is worden in overleg met de (voormalig) interventie-eigenaar verwijderd uit de databank. Kijk voor meer informatie over andere mogelijk voor u geschikte interventies in de databank Effectieve sociale interventies

Interventies die niet meer in de databank Effectieve sociale interventies zijn opgenomen:

  • Begeleide terugkeer
  • Buurtgerichte sociale activering
  • EigenWIJzebuurten (JUNIOR)
  • Groepsmaatschappelijk werk voor mannen met seksueel geweldervaringen
  • Moeder-kindcursus
  • Op reis langs de voorzieningen
  • Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw
  • Woonatelier
  • Your Right 2Choose!