Kwaliteitsverbetering

U heeft een aanpak ontwikkeld en deze met succes in de praktijk toegepast. U krijgt positieve reacties van uitvoerders en van de doelgroep. Wat kunt u nog meer doen om van uw aanpak een effectieve sociale interventie te maken? In deze serie artikelen dragen wij vijf bouwstenen aan voor een effectieve sociale interventie, met downloads naar ondersteunende producten waar u zo mee aan de slag kunt. Volg nu ook het webinar of lees verder in de publicatie over de vijf bouwstenen!

Vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventie

Bouwsteen 1
De interventie goed beschrijven

Het op papier zetten van een interventie is een ontzettend leerzaam proces. Het maakt impliciete kennis over uw aanpak expliciet en u denkt kritisch na over de verschillende onderdelen van uw interventie. Tijdens het schrijven kunt u zo al tot belangrijke inzichten komen. Wat zijn de sterke kanten van de interventie en op welke punten kan deze nog wel verbeterd worden? Door anderen te betrekken bij het op papier zetten van uw interventie komt er een proces van uitwisseling, feedback en verrijking op gang. Lees verder.

Bouwsteen 2
Een goede onderbouwing: waarom werkt het?

U wilt natuurlijk goed kunnen uitleggen waarom uw aanpak werkt. Allereerst omdat u echt verschil wilt maken voor de doelgroep van uw interventie. En om de uitvoerders van uw interventie te motiveren. Tot slot moet u ook de inzet van uw interventie kunnen verantwoorden aan opdrachtgevers. Een goede onderbouwing is een samenhangend verhaal dat uitlegt waarom het beoogde doel te bereiken is met een bepaalde aanpak bij de gekozen doelgroep. Door daarbij gebruik te maken van beschikbare kennis maakt u uw onderbouwing extra overtuigend. Lees verder.

Bouwsteen 3
Evaluatie van praktijkervaringen: hoe werkt het?

Om tot een effectieve interventie te komen, moet er op basis van ervaringen in de praktijk vaak nog aan worden gesleuteld en geschaafd. Door ervaringen van uitvoerders en deelnemers te evalueren kun je sterke en zwakke onderdelen van een interventie opsporen. Vervolgens kan er worden bijgestuurd en onvoorziene problemen worden opgelost. Zo draagt onderzoek naar praktijkervaringen bij om een interventie gaandeweg te versterken. Lees verder.

Bouwsteen 4
Monitoring van resultaten

Monitoring geeft een cijfermatig inzicht in de resultaten die met de interventie worden behaald. Ook kun je de processen monitoren: wat is de startsituatie, welke middelen zijn ingezet, wat waren de stappen, en wat heeft dat opgeleverd? De kracht van monitoring is het periodieke karakter: het uitvoeringsproces en/of de resultaten worden herhaaldelijk inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen vergelijkingen in de tijd worden gemaakt en worden trends zichtbaar. Bekijk de stappen om een monitor op te zetten. Lees verder.

Bouwsteen 5
Onderzoek naar de effectiviteit

Hoe weet ik of mijn interventie effectief is? Dit kun je onderzoeken door na te gaan in welke mate het doel van de interventie wordt bereikt. Ook is verklarend onderzoek naar hoe en waarom de effecten behaald zijn relevant. Onderzoek naar de effectiviteit bestaat idealiter dan ook uit een slimme mix van onderzoeksmethoden. Lees verder.

 

De artikelenserie is nu ook gebundeld in een publicatie. Download de publicatie Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie.

Webinar: Vergroot in 5 stappen de effectiviteit van je project

In dit webinar leer je hoe je aan de hand van 5 bouwstenen de kwaliteit en effectiviteit van je project, methode, interventie kunt vergroten om kwetsbare burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Bekijk het webinar!

Masterclass 'In vijf stappen op weg naar een effectieve sociale interventie'

Wil je meer inzicht in de vijf te doorlopen stappen op weg naar een effectieve sociale interventie en hoe elke stap bijdraagt aan het succes van jouw interventie? Wil je een voorbeeld uit de eigen praktijk onder de loep nemen en inzichtelijk krijgen wat je ervan kunt leren en wat goede vervolgstappen zijn voor verdere kwaliteitsverbetering? Volg dan de Masterclass en maak een verbeterslag over jouw eigen interventie. Lees meer over de Masterclass.

Meer weten? Neem contact op met Marijke Booijink.