Uw interventie in de databank

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? We nodigen u van harte uit om deze interventies bij ons aan te melden.

Door plaatsing in de databank krijgt uw interventie meer bekendheid en stelt u anderen in staat om er gebruik van te maken. Bovendien helpt het beschrijven van de interventie u bij het aanscherpen ervan. U krijgt goed zicht op de sterke punten en ontdekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is.

Hoe meldt u een methode aan?

Meld uw interventie aan met behulp van het aanmeldformulier. Vervolgens beoordelen wij of de interventie in aanmerking komt voor opname in de databank. Criteria voor opname in de databank:

  • De interventie betreft ‘een systematische manier van handelen om een doel te bereiken’.
  • Er is een handboek van de interventie beschikbaar.
  • De interventie wordt op ten minste twee plaatsen toegepast.
  • Er is een (interne of externe) procesevaluatie beschikbaar.

Nog geen handboek beschikbaar?

Staat uw interventie nog niet op papier? Maak gebruik van de gratis publicatie 'Hoe schrijf ik een handboek'. Movisie biedt ook een training ‘Uw interventie op papier’ aan.

Beschrijving van een interventie maken

Komt uw interventie in aanmerking voor opname in de databank Effectieve sociale interventies? Dan gaat u als interventie-eigenaar zelf aan de slag om uw interventie te beschrijven. In de interventiebeschrijving wordt alle informatie – inclusief het naar de interventie uitgevoerde onderzoek – samengebracht. Onder begeleiding van Movisie werkt u aan een genuanceerde beschrijving die recht doet aan de interventie en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Movisie is daarbij co-auteur.

Voor het maken van een beschrijving voor de databank zijn een werkblad met handleiding beschikbaar. Ook vindt er regelmatig een 'workshop interventiebeschrijvingen maken' plaats.

Neem voordat u aan een beschrijving begint altijd contact op met Marijke Booijink of Renske van der Zwet.

Nieuwe interventiebeschrijvingen worden direct beoordeeld op -minimaal- het niveau Goed Beschreven.

Kwaliteitsverbetering van interventies

Het beschrijven van een interventie biedt u inzicht in de mogelijke verbeterpunten:

  • Zijn doel en doelgroep helder geformuleerd?
  • Sluit de aanpak hier goed op aan?
  • Kan de interventie worden verbeterd door gebruik te maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis?
  • Is er nieuw onderzoek mogelijk naar de werking en het effect van de interventie?

De databank stimuleert interventie-eigenaren en uitvoerders om de kwaliteit van bestaande interventies te verbeteren. Dit betekent dat de beschrijvingen van de interventies in de databank nooit af zijn. Deze worden samen met de interventie-eigenaar om de vijf jaar geactualiseerd.

Door plaatsing in de databank krijgt uw interventie meer bekendheid en stelt u anderen in staat om er gebruik van te maken. Bovendien kijkt u zelf door het maken van een de beschrijving van de interventie voor de databank kritisch naar uw eigen interventie. U ontdekt waar mogelijke kwaliteitsverbetering mogelijk is en houdt uzelf een spiegel voor.

Downloads
werkblad-beschrijving-interventie