wat werkt bij

Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

 

Recent beoordeelde interventies

Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg
Beoordeling: goed onderbouwd

De interventie beoogt mantelzorgstress en daaruit voortkomende functioneringsproblematiek te verminderen bij werkende mantelzorgers. Werkenden die in de privésituatie mantelzorger zijn, gaan zelf met de interventie aan de slag met behulp van een zelfhulpwerkboek dat het interventiemateriaal bevat.

Wijkacademie Opvoeden
Beoordeling: goed onderbouwd

Binnen de Wijkacademie Opvoeden komt een groep van 12 tot 14 ouders iedere drie weken bijeen om opvoedthema’s te bespreken en creatieve programma’s en producten te bedenken om die thema’s in de wijk bespreekbaar te maken.

Sterk
Beoordeling: goed onderbouwd

Sterk is een weerbaarheidstraining voor vrouwen. In twaalf wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur wordt via psycho-fysieke oefeningen en gestructureerde groepsgesprekken gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van deelnemers om zo de kans op toekomstig slachtofferschap van geweld te verkleinen.

Brown Eyes Blue Eyes Filmworkshop
Beoordeling: goed beschreven

In de Brown Eyes Blue Eyes (BEBE) Filmworkshop kijken deelnemers naar de film Het Grote Racisme Experiment. Hierin zijn fragmenten te zien uit de originele BEBE training. In deze training krijgen bruinogen een voorkeursbehandeling en worden ze behandeld als machthebbers, terwijl blauwogen de minderheidsgroep is worden behandeld. Door middel van ervaringsleren, wisseling van perspectief en confrontatie worden deelnemers zich bewust van de mechanismen die discriminatie in stand houden en hun eigen rol daarin.

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Els Kok via e.kok@movisie.nl of 06 - 5544 0552.