Databanken

Naast de  kennisdossiers biedt Movisie twee databanken, op het gebied van effectieve  interventies en bijscholingsaanbod rond de Wmo:

  • databank Effectieve sociale interventies
    In de sociale sector zijn al veel methoden ontwikkeld om problemen slagvaardig aan te pakken. In de databank vindt u alle beschikbare informatie over gangbare methoden bij elkaar. Zoekt u een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep, dan kunt u daarvoor in de databank gemakkelijk methoden vergelijken.
     
  • databank Bijscholing Wmo
    De landelijke databank Bijscholing Wmo bevat bij- en nascholingsaanbod voor professionals die maatschappelijke ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties. In de databank vindt u trainingen, scholingen, cursussen en leer/werktrajecten van verschillende aanbieders. Voor professionals en hun organisaties is dit een vindplaats voor scholingsmogelijkheden. Voor opleidingsaanbieders is dit een plaats waar zij hun aanbod zichtbaar kunnen maken.