Debatsite Sociale Vraagstukken

Op de debatsite 'Sociale Vraagstukken' publiceren en debatteren wetenschappers over maatschappelijke kwesties. Empirische betogen in leesbare artikelen.

De site is een initiatief van Movisie, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van Tilburg en TSS.

Dragers van het maatschappelijke debat

De ‘Dragers van het maatschappelijke debat’ spelen een smaakmakende en richtinggevende rol bij discussies over actuele sociale kwesties. Ze doen dat vanuit hun achtergrond als socioloog,  psycholoog, politicoloog, jurist, econoom of filosoof, en doen daarvoor graag een beroep op onderzoek.

U kunt bijdragen

Bijdragen aan www.socialevraagstukken.nl zijn welkom, en hebben bij voorkeur een lengte van tussen de 800 en 1200 woorden. Opinies zijn onderbouwd met onderzoek of gedocumenteerde argumenten.

Contactpersoon

Neem voor bijdragen en suggesties voor artikelen contact op met hoofdredacteur Marcel Ham.

Direct naar SocialeVraagstukken.nl.