E-learningmodules voor vrijwilligers

Met de e-learning module Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken kunnen barvrijwilligers een IVA certificaat behalen. De e-learning module Vrijwilligers vinden en binden leert vrijwilligersorganisaties op een eenvoudige en aantrekkelijke manier hoe ze de werving en begeleiding van vrijwilligers succesvol kunnen aanpakken. Beide modules staan in de Vrijwilligerswerk Academie.

Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken

Iedere vrijwilliger die achter een bar staat bij de club of tijdens festivals en evenementen moet een Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken gevolgd hebben. De e-learning module voor deze in-structie is opgedeeld in een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. Bij het succesvol afronden van de toets wordt een certificaat op naam via e-mail toegestuurd.

Vrijwilligers vinden en binden

Via een interactieve video module krijgen deelnemers direct feedback op gemaakte keuzes. Ook ontvangt men een persoonlijk plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn Bright Alley, Oranje Fonds en het ministerie van VWS. Oranje Fonds en VWS zijn financiers.

Looptijd

De modules bestaan vanaf 2011. De e-learning module Instructie Verantwoord Alcohol schenken is medio 2015 vernieuwd.

Resultaat

Ga naar de Vrijwilligerswerk Academie. Aan de vernieuwde IVA module namen in 5 maanden 1000 mensen deel.

Contactpersonen

Bart Wams
Carmen Rave