Educatie - Tools voor sociaal professionals

Educatie is een term die iets zegt over hoe mensen leren te functioneren binnen een samenleving. Denk hierbij aan de opvoeding, vorming en ook aan onderwijs. Via je ouders worden je bijvoorbeeld bepaalde normen en waarden bijgebracht. Maar je kan ook van de omgeving waarin je opgroeit, leren hoe je met bepaalde gebeurtenissen om moet gaan. Ten slotte leren mensen ook veel tijdens hun schoolperiode.

Met de diversiteitsfactor ‘educatie’ doelen wij vooral op het laatstgenoemde, namelijk de mate waarin iemand toegang heeft (gehad) tot onderwijs. Daarbij is het goed om rekening te houden met hoe goed iemand zich kan bewegen binnen het onderwijs. Denk hierbij aan onderwijsniveau of het type onderwijs.

De meeste mensen hebben in meer of mindere mate deelgenomen aan onderwijs. Sommige mensen zijn theoretisch opgeleid, anderen zijn praktisch opgeleid. Sommigen hebben alleen de basisschool afgerond, anderen hebben bijvoorbeeld een theoretische opleiding gevolgd in het land waar zij geboren zijn. Daarnaast zijn er verschillende soorten onderwijs zoals regulier onderwijs, thuisonderwijs, cursussen en speciaal onderwijs. Verder kan onderwijs geboden worden op: openbare scholen, scholen die les geven vanuit een religieuze overtuiging of scholen die een bepaalde onderwijskundige grondslag hebben.

Als sociaal professional kun je te maken krijgen met de diversiteitsfactor educatie als mensen in hun leven tegen uitdagingen aanlopen, te maken hebben met kwetsbaarheden of uitsluiting op basis van het soort of de mate van onderwijs dat zij hebben genoten. Ook als dat niet meteen duidelijk is, is het voor sociaal professionals belangrijk om wel hiervoor wel oog te hebben. 

Op dit moment beschikt Movisie nog niet over tools die zich specifiek richten op educatie.

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk