Effectieve sociale interventies op pad

Het programma Effectieve sociale interventies organiseert regelmatig workshops en masterclasses over het ontwikkelen en verbeteren van interventies en het meten van kwaliteit. Een greep uit het aanbod:

Do the right thing: vergroten van acceptatie van LHBT

De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen en projecten uitgevoerd om acceptatie van homo- en biseksualiteit te vergroten. Voorbeelden zijn theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Maar werken die initiatieven eigenlijk wel en zo ja, hoe dan? Onder welke omstandigheden werken deze aanpakken goed en wanneer werken ze minder goed? In opdracht van de Europese Commissie heeft Movisie op basis van de wetenschappelijke literatuur antwoorden op deze vragen geformuleerd, welke tijdens het symposium Do the right thing op 28 september gepresenteerd werden. Tijdens dit symposium verzorgden Marijke Booijink en Hanneke Felten een Masterclass over het ontwikkelen of verbeteren van LHBT-interventies en hoe daarbij zo goed mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de inzichten uit het gepresenteerde onderzoek. Lees meer.

Piëzo methodiek: benutten en verder ontwikkelen

Piëzo methodiek is instrument een voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en daarmee hun mogelijkheden om te participeren te vergroten. Inmiddels wordt op 15 locaties in Nederland met de Piëzomethodiek gewerkt en op meerdere locaties wordt de implementatie van de methodiek voorbereid. Het is een methodiek die goed inzetbaar is bij de doorgevoerde decentralisaties en actuele vraagstukken zoals de vluchtelingenproblematiek. Op 2 oktober verzorgde Marijke Booijink tijdens een Piëzomethodiekcongres workshop over het meten van de effectiviteit van een interventie zoals de Piëzo methodiek. Gezamenlijk nemen we de Piëzomethodiek onder de loep: hoe werkt de interventie, waarop zou het moeten werken en werkt het ook echt? Lees meer.

Aanpak radicalisering

De verantwoording voor de aanpak van radicalisering en het nemen van maatregelen tegen jihadisme, ligt steeds meer in het sociaal domein. Het is meer dan ooit noodzakelijk om op de hoogte te zijn van doeltreffende projecten en effectieve interventies. Op 8 oktober is daarom een seminar georganiseerd over de aanpak van radicalisering. Marijke Booijink (Movisie) en Ron van Wonderen (Verwey Jonker instituut) geven een plenaire interactieve presentatie over de vraag of interventies overdraagbaar of algemeen toepasbaar zijn. Hierin presenteren zij de resultaten van het inventariserende onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) naar interventies ter preventie van radicalisering. Daarnaast gaan ze met de deelnemers van het seminar het gesprek aan of er behoefte is aan algemeen toepasbare interventies om radicalisering te voorkomen. Lees meer over de conferentie en over het onderzoek.

Werken met de kracht van senioren

Samen met vrijwilligers organiseert de Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse diensten en activiteiten voor senioren. Hierdoor bieden ze senioren de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te wonen en te leven. Daarbij willen zij werken vanuit kwaliteit en meetbare resultaten, zodat ze senioren zo goed mogelijk helpen én zelf als professionals en vrijwilligers zoveel mogelijk voldoening uit hun werk halen. Marijke Booijink en Michelle Emmen zijn gevraagd een tweetal kwaliteitsworkshops te geven. In de eerste workshop verkennen we actief hoe we op dit moment in de organisatie al werken aan kwaliteitsverbetering en het meten van resultaten en welke verbeteracties we kunnen ondernemen. In de tweede workshop gaan we gezamenlijk na wat het resultaatgericht werken aan kwaliteitsverbetering vraagt van het vakmanschap. Welke vaardigheden hebben we al in huis? Waar lopen we tegen aan? Wat levert het ons op om op deze manier op de kwaliteit en resultaten van ons werk te reflecteren?

Meer weten over deze sessies of zelf aan de slag en interesse? Neem contact op met Marijke Booijink.