Samenwerkingspartners

Movisie ontwikkelt kennis voor het sociaal domein. Deze kennis creëren we samen met onze partners in het sociaal domein. Cocreatie noemen we dat. Een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Nederlands Jeugdinstituut
Het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Vilans
Het kenniscentrum voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt.

Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken.

Stimulansz
Stimulansz adviseert, informeert in het sociaal domein over wet- en regelgeving en biedt praktische oplossingen.

Sociaal Werk Nederland
Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland.

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de netwerk- en belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland.

Platform 31
Een kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.

Trimbos instituut
Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving.

Verdiwel
Verdiwel is een beroepsvereniging van en voor directeur-bestuurders en directeuren van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland.

Werkplaatsen Sociaal Domein
Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de transities: maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd.

ZonMw
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.