Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn nog verder te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten.

Movisie ondersteunt in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein koplopergemeenten in Nederland. Zij zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntenondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen.

Wil jij aan de slag met cliëntondersteuning in jouw gemeente? Het COmpas fungeert als een wegwijzer in de versterking van cliëntondersteuning. Door op het COmpas te klikken vind je meer informatie over de belangrijkste handreikingen, tools en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.

Artikelen en publicaties