Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

Recent beoordeelde interventies

Tijd van je Leven

Beoordeling: goed beschreven

Het hoofddoel van Tijd van je leven is verminderde eenzaamheid en een versterkte positieve gezondheid bij mensen van 65 jaar en ouder. Subdoelen zijn het doormaken van persoonlijke en artistieke groei, versterking van het sociale netwerk en het ervaren van betekenisvol contact.

Het betekenisvol gesprek

Beoordeling: goed beschreven

Thuiswonende 75-plussers die aanlopen tegen zingevings- en levensvragen hebben een maatje en ervaren daardoor minder gevoelens van existentiële eenzaamheid. 

Samenwerkwijze

Beoordeling: goed beschreven

Het doel van de Samenwerkwijze is dat inwoners met een hulpvraag rond gezondheid, dagelijks leven, geld, wonen en meedoen samen met hun netwerk en professionals passende oplossingen vinden voor hun vraag en meer welbevinden ervaren.

Vangnetwerken

Beoordeling: goed onderbouwd

Mensen die in een sociaal isolement verkeren bieden elkaar sociale steun, waardoor zij een verlichting van hun isolement ervaren.

ME-WE

Beoordeling: goed onderbouwd

Het doel van de ME-WE veerkrachttraining is het versterken van de veerkracht van jonge mantelzorgers zodat zij goed kunnen omgaan met en herstellen van stress vanwege het zorgen voor of zorgen maken om een naaste.

Sharing stories

Beoordeling: goed beschreven

Het doel van Sharing Stories is deelnemers een positiever beeld van zichzelf en van anderen te geven. Dit draagt bij aan vertrouwen om opnieuw betekenisvol contact aan te gaan.

Naar alle interventies van de databank

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Romy Santpoort via r.santpoort@movisie.nl of 030-7892183.