Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken slagvaardig aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is beoordeeld als 'goed beschreven' of is erkend door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Naar alle interventies van de databank

Jouw interventie in de databank?

Op 28 september om 15 uur organiseren wij een online informatiebijeenkomst over het Erkenningstraject Effectieve sociale interventies.

Meer informatie

Recent beoordeelde interventies

Steunend relationeel handelen
Beoordeling: goed onderbouwd

Steunend Relationeel Handelen (SRH) ondersteunt mensen die psychische en sociale kwetsbaarheid ervaren bij het realiseren van persoonlijk en maatschappelijk herstel en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van hun leven. 

Mijn Verhaal
Beoordeling: goed beschreven

Mijn Verhaal is een groepsactiviteit en is ontwikkeld voor alle thuiswonende 65-plussers die risico lopen op vereenzaming. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. 

GrowCare

Beoordeling: goed beschreven

GrowCare zich op positieve verandering in organisaties die de kloof tussen inwoners willen dichten en beoogt hierbij duurzame groei voor zowel inwoners als de organisaties daaromheen. De primaire doelgroep bestaat uit inwoners met problemen op meerdere leefvelden ofwel: multiproblematiek. 

Grijze Koppen Orkest

Beoordeling: goed beschreven

De interventie Het Grijze Koppen Orkest bestaat uit wekelijkse repetities waar ouderen zingen en spelen op laagdrempelige instrumenten. Plezier, actief participeren en verbinding staan centraal. Het doel van Grijze Koppen Orkest is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen. 

K!X Works

Beoordeling: goed beschreven

De interventie K!X Works richt zich op de participatie van statushouders vanaf 18 jaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deelnemers krijgen verschillende trainingen en activiteiten aangeboden. Empowerment, informatie-uitwisseling en het sociale netwerk staan hierin centraal.

Creatief Leven

Beoordeling: goed onderbouwd 

De interventie Creatief Leven is een cursus voor jongeren en volwassenen die zich eenzaam voelen. In deze cursus leer je op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan je leven. Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten gaan deelnemers onder deskundige begeleiding aan de slag met oefeningen om hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ook leren ze hoe ze in de toekomst zelf kunnen omgaan met gevoelens van eenzaamheid. 

Meer weten?
Wil je meer informatie over deze databank? Wil je hulp bij het beschrijven van je interventie? Of advies op maat bij het succesvol verspreiden en implementeren van jouw methode? Neem contact op met Els Kok via e.kok@movisie.nl of 06 - 5544 0552.