Beoordeling en erkenning

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van sociale interventies en een bijdrage te leveren aan de (verdere) kwaliteitsverbetering van interventies streeft Movisie naar beoordeling van interventies. Op deze pagina lees je meer over de beoordeling Goed Beschreven en erkenning op de niveau's Goed Onderbouwd en Effectief.

In 2014 startten wij met de beoordeling Goed Beschreven, waarbij een onafhankelijk praktijkpanel van drie beoordelaars nagaat of de beschrijving van een interventie logisch en consistent is en aan de opgestelde criteria voldoet. Vanaf 2015 worden interventies ook beoordeeld op onderbouwing (Goed Onderbouwd) en effectiviteit (Effectief). Hierbij wordt een interventie door vier beoordelaars uit wetenschap en praktijk beoordeeld. Deze beoordelaars zijn vertegenwoordigd in de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Waarom beoordelen?

Ontwikkelaars van interventies krijgen door beoordeling meer waardering voor de kwaliteit van hun interventie. Door het maken of aanscherpen van de beschrijving van de interventie kijk je kritisch naar je eigen interventie. Bovendien resulteert de beoordeling in een advies over mogelijk verdere kwaliteitsverbetering van de beschrijving en de interventie. Dit biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de interventie of onderzoek naar de (werking van) de interventie. 

Criteria

De criteria voor Goed Beschreven zijn:

  • Aanleiding, doelgroep, doelen, aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid en onderzoek naar praktijkervaringen zijn beschreven.
  • Het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep en aanpak is duidelijk beschreven.

De criteria voor Goed Onderbouwd en Effectief zijn een uitbreiding van de criteria voor de beoordeling Goed Beschreven. Dat houdt in dat om voor Goed Onderbouwd of Effectief in aanmerking te komen een interventiebeschrijving in ieder geval volledig moet voldoen aan de criteria en procedure voor Goed Beschreven.

De aanvullende criteria voor Goed Onderbouwd en Effectief zijn:
Goed onderbouwd (I):

  • Werkzaamheid van de interventie is onderbouwd met modellen, theorie en/ of literatuur.

Effectief (II, III, IV):
Hier gelden dezelfde criteria als voor Goed Onderbouwd, plus:

  • Effectiviteit is aangetoond met twee onderzoeken, waarvan in ieder geval een Nederlands onderzoek, van voldoende kwaliteit.

Bij de erkenning Effectief komt een oordeel over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie:
II Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
III Goede aanwijzingen voor effectiviteit
IV Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Lees hier meer over de criteria en procedure Goed Onderbouwd en Effectief.

Welke interventies zijn beoordeeld of erkend?

Als een interventie is beoordeeld als Goed Beschreven of erkend is als Goed Onderbouwd of Effectief, wordt dit in de databank bij de interventie vermeld met een korte beschrijving en de datum van beoordeling. Zo zien bezoekers van de databank in één oogopslag of een interventie beoordeeld of erkend is. Als er geen eindoordeel bij staat wil dit zeggen dat de betreffende interventie niet is voorgelegd. Sinds 2013 komen er alleen interventies in de databank die positief zijn beoordeeld op één van de drie niveaus. De niet-beoordeelde staan er dus al langer in en zijn destijds geselecteerd op basis van een aantal criteria waardoor ze – door o.a. experts uit de praktijk – als veelbelovend werden bestempeld.

Aanmelden

Staat jouw interventie al in de databank Effectieve sociale interventies en wil je in aanmerking komen voor beoordeling of erkenning? Bekijk de werkwijze en procedure Goed Beschreven en de criteria en procedure Goed Onderbouwd en Effectief om te kijken of de interventie al aan de voorwaarden voldoet.

Gezamenlijk initiatief

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Trimbos-instituut en Vilans. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2019-2022. Lees ook het aanhangsel bij deze notitie, met betrekking tot gezamenlijke criteria hererkenning.

Lees een samenvatting van de gemeenschappelijk vastgestelde criteria.