Verspreiding en implementatie

Steeds meer interventies in het sociale domein zijn goed beschreven, goed onderbouwd en geëvalueerd. Maar om de maatschappelijke impact van interventies te vergroten is het wenselijk dat zoveel mogelijk organisaties ze ook gaan toepassen. Dit blijkt in de praktijk vaak nog best lastig.

Wat werkt bij het succesvol implementeren van sociale interventies? En hoe ga je hier zelf mee aan de slag? Wij geven je een overzicht van wat er bekend is uit de literatuur en een aantal handvatten. Hoewel er geen pasklaar recept is, is er namelijkwel een aantal belangrijke ingrediënten waarvanuit de literatuur blijkt dat deze bijdragen aan succesvolle implementatie. Zo is het bijvoorbeeld slim om de professionals die met de interventie moeten gaan werken, te betrekken bij de ontwikkeling van de interventie.

Lees wat werkt bij de implementatie van interventies

implementatie sociale interventies

Quickscan: hoe sta je ervoor?

Heb jij een sociale interventie of aanpak ontwikkeld? En wil je weten of je goed bezig bent qua implementatie? Doe dan de Implementatie-Quickscan. Via deze quickscan krijg je als ontwikkelaar snel inzicht in hoe ver je bent en wat je nog kunt verbeteren.

Toolkit implementatie

Wil je als interventie-eigenaar je sociale interventie verder verspreiden en implementeren? In de toolkit Implementatie vind je praktische informatie over elke fase van het implementatieproces, aangevuld met handige tips en checklists. De toolkit is zo vormgegeven dat je als ontwikkelaar gericht aan de slag kunt met de onderdelen waarover je meer wilt weten. Naar de toolkit implementatie.

Verder lezen over de ervaringen van andere interventies met verspreiding en implementatie? Lees over Resto VanHarte, de Piëzomethodiek en Natuurlijk, een netwerkcoach!

Meer weten of op zoek naar advies?
Neem dan contact op met Nada de Groot.