Associate members: netwerk voor het sociaal domein

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Voor gemeenten is het vaak een zoektocht naar passende aanpakken en oplossingen. Tegelijk is er al een schat aan kennis en ervaring aanwezig bij beleidsmedewerkers, sociaal professionals en ervaringsdeskundigen die hebben bewezen dat ze lastige vraagstukken in het sociaal domein weten aan te pakken en het verschil kunnen maken. Movisie verenigt deze mensen in het netwerk Associate members. Samen delen we kennis en ervaringen en houden we elkaar scherp.

Movisie is het kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. We hebben veel kennis over wat werkt en hoe dat in de praktijk toe te passen. Onze unieke rol is die van katalysator: het versnellen van leerprocessen. Vanuit die rol geven we met leden binnen het netwerk van Associate members een impuls aan de versnelling van de transformatie in het sociaal domein bij gemeenten.

We delen waardevolle kennis over wat werkt, ontwikkelen wat nodig is in gezamenlijke leerprocessen én werken samen met gemeenten die kampen met taaie vraagstukken.

Het netwerk staat open voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein en zich verbonden voelt met Movisie. Mensen uit beleid en praktijk: gemeentelijke professionals, ervaringsdeskundigen en sociaal professionals. 

Bekijk waar onze Associate members actief zijn in Nederland

Inspiratie, kennisdeling en advies

De activiteiten van het Associate members netwerk bestaan uit:

  • Deskundigheidsbevordering van Associate members door middel van onder andere (online) inspiratiesessies binnen Movisie.
  • Minimaal een jaarlijkse netwerkactiviteit waar kennisdeling centraal staat.
  • Associate members kunnen verbonden zijn aan inhoudelijke thema’s en projecten van Movisie.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van Movisie over koers en activiteiten. 

Aanmelden

Wil je ook lid worden van dit netwerk? Neem dan contact op met Sonja van Rooijen.

Partners

Partners van het netwerk van Associate members zijn:  ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa, Sociaal Werk Nederland (SWN), Zorgbelang Inclusief, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans, Stimulansz,  Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), Vereniging van Gemeentesecretarissen, Wethoudersvereniging en Stichting A+O Fonds Gemeenten.