Jongvolwassenen

Wat is nodig om jongvolwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij? Vooral in de overgang van 18- naar 18+ zitten allerlei knelpunten. Verschillende wetten, en de daarmee samengaande financieringsstromen, zorgen niet voor doorlopende ondersteuning en samenwerking, maar leiden tot versnippering en heen en weer schuiven van verantwoordelijkheden en regie. Doel is doorlopende, levens brede ondersteuning te bieden en jongvolwassenen in een kwetsbare positie niet los te laten totdat de belangrijkste zaken op orde zijn: de big 5: support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn.

Movisie biedt kennis over wat werkt voor deze jongeren bij toeleiding naar werk, bij schulden, het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bieden van integrale aanpak en (in)formele ondersteuning. Hiermee faciliteren we professionals, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid en werkwijzen.

Artikelen en publicaties