Integraal werken in de wijk

Waarschijnlijk werk je steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk of de gemeente om mensen met meervoudige vragen goed te kunnen helpen. De veranderingen in zorg, welzijn, werk & inkomen vragen een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken en passende ondersteuning dichtbij huis.

Movisie bundelt samen met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toe te passen. www.integraalwerkenindewijk.nl

Artikelen en publicaties