Wat werkt in de sociale sector

Wat is bekend over wat werkt bij het oplossen van sociale vraagstukken en hoe kan je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? Hoe kan het opstellen van 'outcome indicatoren' bijdragen aan kwaliteit? Movisie ondersteunt bij het onderzoeken van wat werkt in de sociale sector.

Artikelen en publicaties