Organisatie

De dagelijkse leiding van Movisie is in handen van de raad van bestuur, en drie directeuren. De bestuurders rapporteren aan de raad van toezicht.

Raad van bestuur

Janny Bakker Klein

Voorzitter van de raad van bestuur is Janny Bakker-Klein.

Portret van Silvie Janssen

Silvie Janssen is bestuurder en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Directeuren

Portret van Saskia Keuzenkamp

Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur

Portret van Anita Peters

Anita Peters, programmadirecteur

Portret van Lou Repetur

Lou Repetur, programmadirecteur

Portret van de directie van Movisie

Groepsportret directie Movisie

Raad van toezicht

  • Jan Hamming, voorzitter
  • Arnoud Aikema
  • Sabien von dem Borne
  • Halleh Ghorashi
  • Katja Hoorn
  • Govert van Koningsveld
  • Frans van Steenis

Bekijk de hoofd- en nevenfuncties van alle RvT-leden.

Organogram Movisie

Download het organogram

    Organogram Movisie 2023