Wat telt: ervaringen van inwoners centraal in uitvoering

Wat telt is een instrument waarin de beleving van de inwoner centraal staat. Wat telt is ontwikkeld door Movisie en de gemeenten Utrecht en Eindhoven (samen met de daar werkende buurt- en WIJ-teams). Met als doel om met de inwoner, zowel jongeren als volwassen, in gesprek te gaan. Het instrument Wat telt bestaat uit een bord, digitaal of op papier, met 14 leefgebieden. Hierop kan de inwoner met fiches aangeven in hoeverre hij tevreden is op deze verschillende leefgebieden. Ook de professional en eventueel een mantelzorger of partner kan het bord invullen, met fiches in een andere kleur. Op basis hiervan gaan zij met elkaar in gesprek en worden er doelen opgesteld en vastgelegd. Na verloop van tijd wordt dit gesprek herhaald om te kijken of er een verandering is opgetreden. Deze verandering wordt op hetzelfde bord vastgelegd. Het kan dus ook dienen als monitoringsinstrument. Op deze pagina hebben we alle informatie en kennis over Wat telt verzameld. Dit is niet alleen bruikbaar voor het instrument, maar ook om te kijken hoe de inwoner meer centraal kan worden gesteld.