Etniciteit - Tools voor sociaal professionals

Inclusiediamant

Onder nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond bevindt zich een groep die een kwetsbare maatschappelijke positie heeft. Binnen deze groep is er in grotere mate sprake van een onderwijs- en taalachterstand, van schulden en is er sprake van psychosociale problemen.

Toch blijken nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond hun weg naar sociaal professionals niet altijd goed te vinden en sluit hulp vaak niet goed aan.

Hoe ondersteun je als sociaal professional je cliënten met een migratieachtergrond het beste? Met deze inclusiediamant bieden we je een selectie uit ons aanbod op vraagstukken waar nieuwkomers en burgers met een migratieachtergrond mee zitten.

Aan de slag met vraagstukken van cliënten met een migratieachtergrond:
  • Intercultureel Vakmanschap (e-module): Na deze online training heb je de basis van intercultureel vakmanschap onder de knie. Je onderzoekt je eigen diversiteit en hoe jouw achtergrond invloed heeft op het werk dat je doet.
  • Teambijeenkomst Waardenopvoeding in diversiteit: in deze bijeenkomst wordt met oefeningen en audiovisueel materiaal bouwstenen geboden aan sociaal professionals die in hun opvoedondersteuning te maken krijgen met migrantenouders.
  • Interventiewijzer Participatie Vluchtelingen: een overzicht van interventies en goede praktijkvoorbeelden om vluchtelingen zo snel mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving.
  • Zorg voor de mantelzorger: deze handreiking biedt u inzicht in de knelpunten die mantelzorgers met een migratieachtergrond ervaren en hoe u hoe u deze geïsoleerde mantelkunt bereiken en ondersteunen.

Lees meer over dit thema op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving: www.kis.nl

Terug naar de Inclusiediamant