Eveline Versluis

Eveline Versluis is communicatieadviseur sociaal domein bij de gemeente Amersfoort en Associate member van Movisie.

Eveline is een ervaren en gedreven kracht in het sociaal domein. Zij werkte jarenlang bij kennisinstituut Movisie en was daar lid van het team Participeren naar Vermogen. Thema’s waar zij zich op richtte waren: integrale aanpak Wmo en Participatiewet, ondersteuning kwetsbare jongeren 16-27, (arbeidsmatige) dagbesteding, armoede en schulden en het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Eveline Versluis

In het kort

Werkgever: Gemeente Amersfoort
Functie: Communicatieadviseur sociaal domein
Kernwoorden: Passende ondersteuning, verbinder

Zij heeft bij Movisie in 2018 een belangrijke rol gespeeld bij de opzet en ontwikkeling van het netwerk van Associate members, waarmee een sterke verbinding is gelegd tussen praktijk, beleid en kennisdeling. Het netwerk groeide al snel met tal van koplopers uit het sociaal domein: gemeentelijk professionals, sociaal professionals en ervaringsdeskundigen. Zij komen vier keer per jaar bijeen om hun kennis te delen en verder te werken aan sociale vraagstukken zoals: toegang naar passende zorg, armoede en schulden, psychiatrie in de wijk en sociale veiligheid.

In 2020 maakte ze de overstap naar de gemeente Amersfoort. Ook hier wil zij het verschil maken voor mensen in een kwetsbare positie door vanuit de mensen te kijken naar wat nodig is, goede verbindingen te leggen en passende ondersteuning voor inwoners zo optimaal mogelijk te maken. Bij haar afscheid van Movisie werd zij gevraagd om zelf toe te treden tot het netwerk als Associate member.