Expertisecentrum Mantelzorg

Vanzelfsprekende, onderlinge zorg door familie en vrienden vormt het fundament van het zorgstelsel. Op jaarbasis zet één op de vijf volwassenen zich hiervoor in. Deze mantelzorgers hebben voortdurend aandacht en ondersteuning nodig. Het Expertisecentrum Mantelzorg, hét landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning, voorziet hierin. Het Expertisecentrum Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen Movisie en Vilans.

Het Expertisecentrum Mantelzorg draagt bij aan de bekendheid van mantelzorg, de verbetering van mantelzorgondersteuning en aan de implementatie van toepasbare kennis in beleids- en werkvelden. Dit doet zij door het bieden van een breed scala aan diensten en producten. Van visie tot praktische oplossingen, van inspiratie tot kennis en advies.

Het expertisecentrum verzamelt, bewerkt en verspreidt kennis langs verschillende kanalen en nodigt uit tot reactie, debat en reflectie. Dit gebeurt via de website, nieuwsbrief en social media, tijdens trainingen en bijeenkomsten, en door middel van adviezen en schriftelijke publicaties. Het Expertisecentrum Mantelzorg legt verbindingen tussen relevante actoren en biedt een platform voor ontmoeting, uitwisseling en samenwerking.

Samenwerking

De stuurgroep bestaat uit Vilans, Mezzo, Movisie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van VWS. Het Expertisecentrum Mantelzorg werkt daarnaast met en voor betrokken partijen die mantelzorgondersteuning bieden en/of op de agenda hebben staan: overheden, zorg- en welzijnssector, financiers, opleidingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties.

Looptijd

Het Expertisecentrum Mantelzorg startte in 2002.

Resultaten

Alle producten van het Expertisecentrum Mantelzorg, zoals publicaties, instrumenten en artikelen zijn te vinden op www.expertisecentrummantelzorg.nl. Een aantal producten uitgelicht:

Contactpersoon

Roos Scherpenzeel