Feiten en cijfers LHBT-emancipatie

Feiten en Cijfers - 14 december 2015

De belangrijkste onderzoeken naar LHBT-emancipatie zijn voor u overzichtelijk en beknopt samengevat. Hieronder een preview van de feiten en cijfers over acceptatie, arbeid, sport, onderwijs en welzijn. Het volledige overzicht kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 6% van de Nederlandse bevolking homoseksueel, lesbisch of biseksueel is en ook als zodanig leeft. Dat komt neer op ruim een miljoen mensen. 5% van de mensen heeft een ambivalente genderidentiteit, ook wel transgenders genoemd.

Acceptatie

De houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van homoseksualiteit is ambigu. Hoewel in 2012 slechts 4% van de bevolking negatief tegenover homoseksualiteit is, wordt het beeld anders wanneer het gaat over acceptatie van rechten en homoseksuele uitingen. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders staat afkeurend tegenover genderambivalentie.

Arbeid

Ruim 80% van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is tegenover collega’s open over hun seksuele voorkeur. Toch meldde bijvoorbeeld 14% van de mannen en 5% van de vrouwen negatieve reacties te hebben meegemaakt. En vergeleken met de Nederlandse bevolking zijn transgenders minder vaak actief op de arbeidsmarkt en veel vaker arbeidsongeschikt of werkloos.

Sport

Net als in de samenleving als geheel is homoseksualiteit aardig geaccepteerd binnen de Nederlandse (verenigings)sport, ook onder mannelijke teamsporters. Maar de acceptatie is veelal voorwaardelijk en tevens kwetsbaar. Ook bestaan er grote verschillen in clubsportdeelname tussen homo- (16%) en heteroseksuele mannen (35%).

Onderwijs

School is een sociaal onveilige plek voor veel LHBT-kinderen en jongeren. Het welzijn en de sociale veiligheid van LHBT-leerlingen worden belet door homofobie, transfobie en de bijbehorende gendernormativiteit die in de jongerencultuur zelf heerst. Slechts 5% van 12-16-jarige scholieren van het voorgezet onderwijs denkt dat homoseksuele jongeren het op school tegen iedereen zouden kunnen zeggen dat ze homoseksueel zijn.

Welzijn

De gezondheid van homo’s, lesbische vrouwen en bi’s is slechter dan die van heteroseksuelen. Ongeveer 10% van de lesbische en bi vrouwen en 5% van de homoseksuele en bi mannen is als matig of ernstig psychisch ongezond te typeren. Discriminatie, het verhullen van seksuele oriëntatie en seksueel en fysiek geweld, leiden tot meer stress dan gemiddeld

DownloadsTypeGrootte
LHBT-feiten-cijferspdf919.3 KB
Kennisdossier
Trefwoorden