Feiten en cijfers Professionalisering

Feiten en Cijfers - 7 februari 2013

Professionalisering is een continu en dynamisch proces dat is gericht op het uitdiepen en verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden, en daarmee van het beroep. (Van Dam en Vlaar, 2007). 

Over het algemeen worden er drie niveaus van professionalisering onderscheiden, die met elkaar in verband staan: individueel niveau, beroepsniveau en organisatieniveau.

Werkveld

De branche waarop deze factsheet betrekking heeft is Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (W&MD). Het aanbod van W&MD loopt uiteen van advies en informatie, activering en ontmoeting tot en met begeleiding en hulpverlening en ondersteuning van vrijwilligers. W&MD biedt opbouwwerk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, schuldhulp, sociaal raadsliedenwerk, maatschappelijke opvang, ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk, Vluchtelingenwerk en asielopvang. De branche W&MD bestaat uit ongeveer 2500 organisaties en er werken ongeveer 67.000 werknemers. 81% daarvan is vrouwelijk.

Tendensen

Er zijn verschillende tendensen zichtbaar in de sociale sector. Belangrijk is de huidige omvorming van ‘verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’. Deze omvorming heeft veel invloed op de benodigde en wenselijke deskundigheid, taken en competenties van de sociaal werker in W&MD. In het kader van professionalisering gaat het ook om de vraag hoe de individuele professional en de W&MD organisaties - via scholing - zich kunnen ontwikkelen en kunnen verbeteren en daarmee het beroep van sociaal werker krachtiger te profileren en te legitimeren.

Betrokken organisaties

Professionalisering van W&MD professionals is vooral een zaak van brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen, het beroepsonderwijs en het arbeidsmarkt en scholingsfonds.

Downloads
Feiten en Cijfers Professionalisering v07-02-2013