Feiten en cijfers Seksueel geweld

Feiten en Cijfers - 16 februari 2016

Seksueel geweld is een geweldsvorm die valt onder het paraplubegrip ‘seksuele grensoverschrijding’. Seksuele grensoverschrijding omvat alle vormen van seksueel getinte, ongewenste handelingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, seks met iemand die niet kan aangeven of hij of zij wil, of om seks waarbij iemand met fysiek geweld of bedreiging wordt gedwongen.

We gebruiken tegenwoordig liever de term seksuele grensoverschrijding als overkoepelend begrip. Het gebruik van deze term maakt het mogelijk nuances aan te geven in de mate van grensoverschrijding en verschillende vormen daarvan. De afgelopen jaren is er namelijk steeds meer inzicht in specifieke groepen, situaties en vormen van seksueel geweld. We weten bijvoorbeeld dat mannen en jongens ook slachtoffer zijn, dat mensen met een verstandelijke beperking extra risico lopen en dat seksueel geweld ook voorkomt in regilieuze kringen en binnen de jeugdzorg. Daarnaast zijn nieuwe fenomenen als loverboys en seksuele grensoverschrijding via sociale media ontstaan. Het gaat dus om een verscheidenheid aan gedragingen die verschillen in ernst: van een seksueel getinte opmerking tot aanranding en verkrachting.

Definities

Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Deze criteria zijn afkomstig van het Vlaggensysteem; een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden. Bij seksuele grensoverschrijding wordt aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan.

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd, dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat is te weigeren.

Alle definities, feiten & cijfers van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld staan in de Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld (2015).

Infographic seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld

 Download de infographic van Rutgers De feiten in beeld over seksuele grensoverschrijding. (PDF)

Downloads
Whitepaper-seksuele-grensoverschrijding-seksueel-geweld