Congrestival Sociaal en gezond

Het Congrestival Sociaal & Gezond, dat plaatsvindt op 30 mei 2017 in Utrecht, is een uitnodiging aan innovatieve professionals uit de gezondheidszorg en professionals uit het sociaal werk om ideeën uit te wisselen en samen aan de slag te gaan met het thema sociaal en gezond.

Het Congrestival wordt georganiseerd door Movisie, Sociaal Werk Nederland, NFACTORY, Alles is gezondheid en FNO en de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/UvA.

Betalingsgegevens

 

Vul hier het intern opdrachtnummer (IO-nummer) in, als uw werkgever dit verplicht stelt (bijvoorbeeld bij ministeries).
Vul 'n.v.t.' in wanneer dit niet van toepassing is.

 

Factuuradres

Lees hier de voorwaarden.