Movisie Scriptieprijs

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Movisie reikt jaarlijks de Movisie Scriptieprijs uit. Recent afgestudeerden aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit die een scriptie schreven over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt kunnen meedingen.

Let op: de inzendtermijn voor 2017 is verstreken. In het voorjaar van 2018 wordt de inschrijving weer geopend. Benieuwd naar de genomineerden en winnares van 2017? Lees meer.

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie reikt inmiddels al vijf jaar de Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen en onderzoek naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij stimuleren. De winnares van 2017 is Dee Dee Smeets (Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam); zij deed onderzoek naar alleenstaande moeders en de Tegenprestatie in Rotterdam.

Deelnemers maken kans op een geldprijs van € 1.000,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl.

De jury

De jury van de Movisie Scriptieprijs bestaat uit:

  • Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam en senior-onderzoeker WRR)
  • Annelies Bakelaar, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

De scripties zijn door de jury beoordeeld op de kwaliteit van het onderzoek, het innovatieve karakter en de kwaliteit van de presentatie.

Eisen voor deelname in 2017

  • Het betreft een masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt.

In het reglement (pdf) vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen.

Vragen? Neem contact met ons op via scriptieprijs@movisie.nl.