Movisie Scriptieprijs 2016

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt? Stuur je scriptie dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2016 van Movisie!

De vraag wat wel en wat niet werkt bij het aanpakken van sociale vraagstukken krijgt steeds meer aandacht. Zeker nu het sociale domein door de decentralisaties flink is opgeschud en de rollen van en verhoudingen tussen burgers, bestuurders en professionals veranderen. Want één van de achterliggende gedachten is dat sociale vraagstukken hierdoor beter aangepakt kunnen worden. Maar hoe werkt dit dan in de praktijk?

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie reikt dit jaar voor de vierde keer de Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie studenten uitdagen een bijdrage te leveren aan de vraag hoe sociale vraagstukken het best kunnen worden aangepakt. De winnende scriptie in 2015, over de aannames waarop het huidige vluchtelingenbeleid is gebaseerd, haalde de landelijke pers én leidde zelfs tot Kamervragen.

Deelnemers maken kans op een geldprijs van € 1.000,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl.

Eisen voor deelname

  • Het betreft een masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt.

In het reglement vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen. Scripties kunnen alleen digitaal worden ingeleverd met behulp van onderstaand inschrijfformulier.

Insturen van scripties kon tot 12 september 2016. Voor meer informatie kun je contact opnemen via scriptieprijs@movisie.nl.

Leren Signalen Scriptieprijs 2016

Ben jij afgestudeerd op een thema rond preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties? En wil jij daarmee €1.000 winnen? Ding dan mee naar de Leren Signaleren Scriptieprijs!

De instuurtermijn is verstreken. Insturen van scripties kon tot 12 september 2016.