Movisie Scriptieprijs 2017

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Ben jij recent afgestudeerd aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit? En gaat jouw scriptie over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt? Stuur je scriptie dan in en ding mee naar de Scriptieprijs 2017 van Movisie!

Let op: de inzendtermijn is verstreken. De genomineerden zijn inmiddels bekend gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via scriptieprijs@movisie.nl.

De vraag wat wel en wat niet werkt bij het aanpakken van sociale vraagstukken krijgt steeds meer aandacht. Zeker nu in het sociale domein de rollen van en verhoudingen tussen burgers, bestuurders en professionals veranderen. Want één van de achterliggende gedachten is dat sociale vraagstukken hierdoor beter aangepakt kunnen worden. Maar hoe werkt dit dan in de praktijk?

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie reikt dit jaar voor de vijfde keer de Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen en onderzoek naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij stimuleren. De winnaar van vorig jaar was Mariëlle van der Land; zij deed onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam naar nazorg bij schuldhulpverlening.

Deelnemers maken kans op een geldprijs van € 1.000,- en ondersteuning bij het schrijven van een artikel op de debatsite www.socialevraagstukken.nl.

Eisen voor deelname

  • Het betreft een masterscriptie.
  • Het eindcijfer is minimaal een 7,5.
  • De scriptie is tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 ingeleverd en beoordeeld.
  • Het onderwerp van de scriptie gaat over hoe sociale vraagstukken in de praktijk het beste kunnen worden aangepakt.

In het reglement (pdf) vind je een uitgebreidere toelichting op de thema’s en inhoud van de scripties die in aanmerking komen.