Gemeente Cranendonck

De gemeente Cranendonck wil onafhankelijke cliëntondersteuning profileren als een sterk vangnet als het dorpsaanbod onvoldoende is. In de dorpskernen gebeurt enorm veel. Inwoners kunnen goed voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken, is de ervaring. Maar als het eigen netwerk niet toereikend is, moet de inwoner gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner met een duidelijke en  belangrijke meerwaarde. De gemeente gaat actief in gesprek met inwoners om te weten wat er speelt en waar de oco het verschil kan maken.

De formele ondersteuning is belegd bij de MEE en de informele cliëntondersteuning bij de ouderenorganisatie. Het is belangrijk dat deze twee aanbieders elkaars meerwaarde gaan zien. De gemeente wil een plan maken voor de werving van informele ondersteuners. Cranendonck wil organisaties voor mensen met een migratieachtergrond en hun sleutelfiguren (vaak zijn dat informele ondersteuners) ook betrekken bij het opstellen van een nieuwe visie en praktijk van onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Ambities

  • De stem van de gebruikers van OCO ophalen en actief vertalen in beleid en uitvoering.
  • Informele en formele aanbieders van OCO aan elkaar verbinden, zodat ze elkaar kennen en versterken.
  • Onderzoeken welke ondersteuning de inwoners met vragen naar werk en inkomen nodig hebben.
  • De kracht van de dorpskernen, de dorpsondersteuners in stand houden en versterken.
  • Aansluiting vinden bij inwoners met een migratiepachtergrond en bij jongeren. 

De gemeente Cranendonck vind het belangrijk om de stem van de gebruikers te horen. Dit kan deels via belangenbehartigers, maar ook door het houden van goede gesprekken met gebruikers over ervaringen en verbetersuggesties. 

Contactgegevens

Judith op ‘t Hoog: j.opt.hoog@meedemeentgroep.nl & Judith Boonen: j.boonen@cranendonck.nl