Gemeente Dijk en Waard

De directe aanleiding voor het koploperschap is de fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, met beide een verschillende andere aanpak en aanbieder van cliëntondersteuning. De fusie maakt het belangrijk om een nieuwe gezamenlijke visie op het nut en de positie van cliëntondersteuning te formuleren

Ambities

  • Samen met de aanbieders van de gemeenten een visie op cliëntondersteuning ontwikkelen. 
  • Onderzoeken hoe cliëntondersteuning met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers aangeboden kan worden. 
  • Onderzoeken: Wat zijn de (on)mogelijkheden en waar moet je speciaal aandacht voor hebben om een ondersteuningstraject succesvol te laten zijn.

Het is belangrijk om te verkennen dat cliëntondersteuning kan worden geboden door professionals èn vrijwilligers of ervaringsdeskundigen. Beide fusiegemeenten groeien en de verwachting is dat de budgetten die beschikbaar zijn voor cliëntondersteuning niet evenredig mee zullen blijven groeien. Uiteraard is het uitgangspunt dat de kwaliteit van ondersteuning van hoog niveau is en past bij de vraag van de burger.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Dijk en Waard heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contact

Josca Ligteringen: j.ligteringen@dijkenwaard.nl 

Leestip: Cliëntondersteuning in recent gefuseerde gemeenten: momentum voor hernieuwde aandacht, maar ook risico op lagere prioriteit