Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad geeft aan het belangrijk te vinden dat inwoners van de gemeente zich gesteund voelen bij een beroep op zorg of ondersteuning.

Ambitie

De gemeente heeft zich expliciet tot doel gesteld om de onafhankelijke cliëntondersteuning passend te laten zijn en met keuzevrijheid voor de inwoners, zo breed mogelijk in te vullen in het sociaal domein (jeugd, Wmo en participatie) en om inwoners goed op de hoogte te laten zijn van de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning.

De gemeente benoemt daarnaast een aantal aandachtspunten, waaronder:

  • informatievoorziening aan inwoners
  • integraliteit en afstemming tussen de verschillende vormen van cliëntondersteuning.

MEE heeft aangegeven actief als partner te willen participeren.

Acties

De gemeente Meierijstad zet in op het invullen van de ambassadeursrol richting de regio Den Bosch en de regio Oss. Inhoudelijk betekent dit het agenderen van het onderwerp in beleidsteams en het leggen van verbindingen in relatie tot inkoop en inhoud van de cliëntondersteuning.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Meierijstad heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Annemarie van Kruijssen: avankruijssen@meierijstad.nl

Leestip: Regionale communicatiesamenwerking in Noordoost-Brabant: één kenmerk, één boodschap