Gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt wil haar koploperschap benutten om de onafhankelijke cliëntondersteuning naar een hoger niveau te brengen. In Oldambt heeft in 2015 de cliëntondersteuning bij het Sociaal Werk Oldambt belegd. De SWO maakt onderdeel uit van de Tinten Groep, die ook in andere gemeenten Groningen actief is. Er is nadrukkelijk ruimte voor partnership binnen het koploperproject.

Samen met SWO zal er voor alle vormen van ondersteuning een plan van aanpak komen om cliëntondersteuning beter op de kaart te zetten. Oldambt kent een grote mate van jeugdzorgproblematiek. Cliëntondersteuning op het (in)formele vlak is voor de Jeugd verdient daarom ook extra aandacht.  De aansluiting van OCO bij de Wmo is beter belegd. Daar ligt de focus nu op het vergroten van  naamsbekendheid en positionering. 

Ambities

De gemeente Oldambt wel het proces maken van poortwachter (van toetsen wie recht heeft op) naar faciliteren (naar mogelijk maken dat mensen de weg vinden naar). Koploper Oldambt gaat zich richten op:

  • integrale cliëntondersteuning; formeel, informeel – zonder onnodige schotten tussen domeinen;
  • bekendheid en positionering (passende communicatie);
  • jeugd;
  • P-wet (werk en inkomen, armoede en schuldhulpverlening).

Er zal een verbetervoorstel ingediend worden waarbij alle stakeholder betrokken worden. De gemeente wil de cliënttevredenheid onder Wmo en Jeugd met 20 % verhogen.

Contact

Raymon Freerks: raymon.freerks@gemeente-oldambt.nl