Gemeente Oosterschelderegio

In de Oosterschelderegio is sprake van een regionale ontwikkeling van cliëntondersteuning. De Zeeuwse gemeenten hebben ingezet op continuïteit van dienstverlening en streven naar een levensbrede invulling van cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

 In 2016 is de cliëntondersteuning van MEE Zeeland (deel Oosterschelderegio) met het maatschappelijk werk van SMWO geïntegreerd. SMWO verzorgt in de Oosterschelderegio de cliëntondersteuning. Gezamenlijk is de visie op het nut en de positie van cliëntondersteuning onderling  afgestemd. Binnen de Oosterschelderegio wordt cliëntondersteuning geboden door aan te sluiten op de lokale situatie en behoeften van de cliënt. Naast professionals vullen o.a. ervaringsdeskundigen, vrijwillige ouderenadviseurs en vrijwilligersnetwerken de rol van onafhankelijke cliëntondersteuning in.

Meer lezen

Lees het interview met projectleider Karin Jonker (SWVO) en Lenet Verzijl (beleidsadviseur gemeente Schouwen-Duiveland). 

Oosterschelderegio streeft naar een levensbrede invulling van cliëntondersteuning, de professionals van SMWO die maatschappelijk werk voor mensen met een beperking bieden, hebben ruime kennis en expertise op verschillende levensgebieden, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken of mensen met een stoornis in het Autismespectrum. Hierbij staat integraal werken voorop.

Ambities

Oosterschelderegio gekozen in te zetten op de volgende drie opgaven:

  1. Het verbeteren van de samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning. In de Oosterschelderegio is behoefte aan een duidelijke structuur van de organisatie van informele en formele cliëntondersteuning. Het is namelijk essentieel dat men elkaar weet te vinden en dat men indien nodig naar elkaar kan doorverwijzen.
  2. Het verbeteren van de vindbaarheid van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning kan worden aangeboden door het eigen netwerk, vrijwilligers en/of professionals. Daarbij is het belangrijk dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.
  3. Het versterken van de onafhankelijke positionering van cliëntondersteuning. Inwoners kunnen kiezen welke vorm van cliëntondersteuning het beste bij hun past. Hierdoor kan het ondersteuningsaanbod aansluiten op de ondersteuningsvraag.

Acties

  • Er vindt een lokale inventarisatie plaats per gemeente. Dit is een inventarisatie van wensen en behoeften van inwoners en van het beschikbare aanbod. Maar het is ook bedoeld om het aanbod van de diverse partijen in beeld brengen.
  • Cursussen en trainingen worden aangeboden, waardoor overdracht van kennis kan plaatsvinden tussen formele cliëntondersteuners en vrijwilligers.
  • Oosterschelde regio is in gesprek gaan met verschillende partijen (inwoners, informele en formele cliëntondersteuners, gemeenten) met behulp van lokale dialoogtafels en Het Nieuwe Samenspel. Het Nieuwe Samenspel en dialoogtafels zijn instrumenten om inwoners te betrekken en samen te werken.
  • Als laatste zal een communicatietoolkit worden ontwikkeld.

Contactgegevens Oosterschelde regio

Karin Jonker van SWVO, k.jonker@swvo.nl en Lenet Verzijl Lenet.Verzijl@schouwen-duiveland.nl