Gemeente Son en Breugel

In de gemeente Son en Breugel wordt gewerkt met informele cliëntondersteuning. In het Koplopertraject willen zij zich richten op het versterken en uitbreiden van de bestaande cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd? 

Gezamenlijk en in afstemming met maatschappelijke partners, onder andere vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en de welzijnsorganisatie LEVgroep, is de afgelopen jaren invulling gegeven aan reeds bestaande cliëntondersteuning. In de gemeente wordt gewerkt met een pool van vrijwillige cliëntondersteuners en kan er waar nodig beroep gedaan worden op beroepsmatige onafhankelijke clientondersteuner. Bij aanvang bestond de pool uit twaalf vrijwillige cliëntondersteuners vanuit ouderenorganisaties en het Chronisch Zieken en Gehandicaptenplatform. Zij richten zich voornamelijk op de Wmo.

Ambities 

De gemeente Son en Breugel zet in op het versterken en uitbreiden van de bestaande cliëntondersteuning. Onder andere wil de gemeente inzetten op: 
1.    Vergroten van de bekend-/ vindbaarheid;
2.    Verbeteren van de samenwerking;
3.    Vergroten van de deskundigheid van onafhankelijke cliëntondersteuners.
4.    versterken van de cliëntondersteuning in het kader van de Jeugdwet en Participatiewet (inkomensondersteuning);
5.    versterken van de cliëntondersteuning in de 0e lijn.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Son en Breugel heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Maarten van den Broek m.van.den.broek@meedemeentgroep.nl