Gemeente Veere

Binnen de gemeente Veere wijzen cliëntondersteuners de weg naar de juiste organisatie en geven advies over diverse onderwerpen. Ook bieden zij hulp bij het voorbereiden van een gesprek voor het aanvragen van Wmo-ondersteuning, kunnen zij tijdens dit gesprek ondersteunen en daarna verder helpen. Deze cliëntondersteuning kan verzorgd worden door een professional vanuit Maatschappelijke Werk Walcheren, maar ook vanuit Welzijn Veere, Wmo en Jeugdzorg.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Voor informele cliëntondersteuning is het eigen netwerk beschikbaar Als het gaat om informele cliëntondersteuning dan is het eigen netwerk beschikbaar, maar ook is er in iedere woonkern van de gemeente Veere Vrijwillige Burenhulp. De Vrijwillige Burenhulpcoördinator koppelt mensen die praktische hulp nodig hebben, aan mensen die anderen willen helpen. Voor vrijwillige cliëntondersteuning is de gemeentelijke welzijnsorganisatie (Welzijn Veere) de toegankelijke voorziening en faciliteert en biedt coördinatie aan de vrijwillige cliëntondersteuners (Vrijwillig Burgeradviseurs). Vrijwillige cliëntondersteuning wordt door vrijwilligers (ondersteund door professionals) geboden.

Ambities

De primaire ambitie van de gemeente Veere is om als koploper de vrijwillige cliëntondersteuning door te ontwikkelen. Dit willen zij doen door te focussen op:

  • werving en selectie;
  • deskundigheid en scholing;
  • verbeteren van de samenwerking in het voorliggende veld.

Ook willen zij de bekendheid met cliëntondersteuning vergroten en ambassadeurs voor cliëntondersteuning benoemen.

Contactgegevens

Demian Duyvelaar, d.duyvelaar@welzijnveere.nl