Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden

De decentralisaties hebben jouw gemeente niet in de problemen gebracht. Je hebt alles aanbesteed en de zorgcontinuïteit gewaarborgd. Maar hoe gaat het nu? Lig je op koers met de transformatie? Krijgt de burger wat hij of zij daadwerkelijk nodig heeft? Lukt het om ook de nieuwe manier van denken en werken in te voeren?

Movisie begeleidt in tientallen gemeenten de transformatie van het sociale domein. Movisie kijkt naar de impact van de transities voor de burger, de professional én de bestuurder. Door onze jarenlange ervaring kennen we de dilemma’s waar grote en kleine gemeenten mee te maken hebben en weten we welke aanpak werkt. We herkennen en versterken wat goed gaat, en waar het minder gaat sturen we op verandering met  actuele en in de praktijk getoetste kennis.

Jouw vraag, onze expertise!

 • Werken vanuit eigen kracht, hoe stimuleer je dat?
 • Vrijwilligers of professionals, wie doet wat?
 • Tegenprestatie naar vermogen, en wat dan?
 • Mantelzorg versterken, hoe doe je dat?
 • Cliëntenparticipatie, via Wmo-raad of burgerinitiatief?
 • Hoe monitor je sociale wijkteams?
 • Burgerinitiatief, hoe regel je de kwaliteit en continuïteit?
 • Nieuwe arrangementen, hoe stel je ze samen?
 • Inkoop van zorg en ondersteuning, welke keuzes maak je?
 • Huiselijk geweld: sociaal en veiligheidsdomein verbinden, hoe?

Resultaatgerichte adviseurs

De adviseurs van Movisie zijn specialisten op hun vakgebied én kennen de praktijk. Ze kunnen jouw gemeente op maat ondersteunen: van visie en planvorming, tot monitoring en implementatie. Movisie-adviseurs zijn praktisch en resultaatgericht. Ze zijn in staat om partijen te verbinden en leggen dwarsverbanden met andere domeinen als werk, zorg, opvoeding en onderwijs. Ze hebben kennis van organisatieprocessen, actuele thema’s en vernieuwende oplossingen. Kernwoorden zijn: cocreatie, waarderend vernieuwen, sterk op inhoud en proces.

Movisie Uitvoering

Heb je in jouw gemeente te maken met taaie sociale problemen rondom inwoners? En wil je samen met inwoners, professionals én diepgaande kennis over wat werkt op zoek naar een oplossing? Movisie Uitvoering ondersteunt gemeenten die het menselijk perspectief leidend willen laten zijn in de relatie tussen gemeenten en inwoner. Samen realiseren we een benadering van sociale vraagstukken die werkt én doorwerkt in alles wat je doet. 

Meer lezen over Movisie Uitvoering

Advies in de praktijk

 • Transformatie in de praktijk: adviestraject in Amsterdam Zuidoost om de decentralisaties in het sociale domein met elkaar verbinden en een meer integrale aanpak ontwikkelen.
 • Samenwerken aan betere ondersteuning van ggz-mantelzorgers: adviestraject in Delft om de ondersteuning van Ggz-mantelzorgers een impuls geven.
 • Scholingsaanbod voor gebiedsteams: Regio Rivierenland schakelt Movisie in om scholingsaanbod voor gebiedsteams te organiseren en uit te voeren.

Neem contact met ons op!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek bel of mail je met een van onze adviseurs op. Zij denken graag met je mee!