Gezocht: Ervaringsdeskundige onveilige thuissituaties voor het project ‘Lerende omgeving Toekomstscenario’

Het landelijk programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming is in 2021 van start gegaan om veranderingen in de aanpak van huiselijk geweld en het stelsel van de jeugdzorg tot stand te brengen. Deze veranderingen zijn hard nodig. De manier waarop de hulp en bescherming van kinderen en volwassenen in onveilige thuissituaties is geregeld, knelt en zowel professionals als betrokken volwassenen en kinderen moeten te lang wachten op de juiste hulp. Ook voelen veel mensen zich onvoldoende gezien en gehoord. Er is verbetering nodig in de vorm van tijdige, passende en samenhangende hulp. Liefst op een zo vroeg mogelijk moment in de ontwikkeling van onveiligheid. Samenwerking is daarbij cruciaal. Leren is daarbij onontbeerlijk.

Movisie is op zoek naar een ervaringsdeskundige met deskundigheid op het gebied van onveiligheid in de thuissituatie

Samen met Regioplan is Movisie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige blijvend lerende omgeving in zes verschillende regio’s voor het programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Als ervaringsdeskundige ga je samen met het projectteam aan de slag met het project. Je overlegt periodiek met het projectteam, geeft gevraagd en ongevraagd advies en op verzoek sluit je aan bij regionale bijeenkomsten van bestuurders, beleidsmakers, managers en professionals. 

Lees meer over Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 

Wat is de uitdaging?

Je bent een ervaringsdeskundige op het gebied van de thematiek van het Toekomstscenario: onveiligheid in relaties en ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. Je hebt het verleden een plek gegeven en je bent in staat om jouw ervaring in te zetten ten behoeve van andere cliënten, hulpverleners en beleidsmakers. Je vertegenwoordigt het perspectief van de verschillende direct betrokkenen in een huishouden en bent in staat om de dynamiek van geweld en onveiligheid te vertalen naar leer- en reflectievragen voor professionals. Ook draag je vanuit jouw kennis bij aan wát bestuurders, managers én uitvoerende professionals te doen hebben én op welke wijze ze aan de slag kunnen met leren. Op deze manier draag jij jouw steentje bij aan de opgave van het Landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 

Wat neem jij mee?

Je hebt een opleiding als ervaringsdeskundige of aantoonbare ervaring als ervaringsdeskundige. Je bent in staat om de leefwereld van mensen in een onveilige thuissituatie te vertolken. En je hebt aantoonbaar ervaring in het werken met bestuurders, organisaties en uitvoerende professionals. 

Wat bieden wij jou?

Deelname aan een uitdagend project in de periode van juni 2024 – september 2025.
Een overeenkomst op basis van gemaakte afspraken en uurtarieven binnen het project.

Wie zijn wij?

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zo’n 140 Movisianen ontwikkelen samen met de praktijk kennis over wat écht goed werkt en samen passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.
Movisie is een organisatie die zich inzet voor gelijkheid en het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en wil een organisatie zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Movisie hecht waarde aan inclusiviteit en een divers samengesteld personeelsbestand. Door een divers samengestelde organisatie zijn wij beter in staat om sociale vraagstukken in onze samenleving te analyseren en hierop te adviseren. 
Daarom nodigen we iedereen die zich in deze oproep herkent uit om te reageren, ongeacht je leeftijd, achtergrond, geboorteplaats, geloofsovertuiging, (fysieke) uitdagingen, gender en seksuele voorkeur. We zijn benieuwd naar jouw unieke perspectief, persoonlijke motivatie en kwaliteiten.

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van het project en de inzet van ervaringsdeskundigheid kun je contact opnemen met Saskia Daru op telefoonnummer 06-55440537

Heb je interesse? 

Graag ontvangen we dan uiterlijk 5 juli een mail met daarbij je CV. In een oriënterend gesprek ver-kennen we jouw expertise en bekijken we de zakelijke kant binnen dit project. Gesprekken vinden plaats op woensdag 10 of donderdag 11 juli. Je interesse kan je kenbaar maken door een mail te sturen naar s.daru@movisie.nl