Gezocht! Gemeentelijke beleidsadviseurs rond thema Licht Verstandelijke Beperking

Movisie doet onderzoek naar gemeentebeleid bij het ondersteunen van personen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Daarom zijn we op zoek naar beleidsambtenaren die mee zouden willen werken aan dit onderzoek door middel van een kort telefonisch interview.

Wij horen graag van u wat aandachtspunten en eventuele succesfactoren zijn bij het ondersteunen van mensen met een lvb in uw gemeente. Het telefonische interview duurt niet langer dan 30 minuten. Uiteraard behandelen we de gegevens van het interview vertrouwelijk.

Met de interviews gaat Movisie in op aandachtspunten voor de toegankelijkheid van beleid voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast verzamelen we goede voorbeelden en eventuele knelpunten die gemeenten ervaren in de uitvoeringspraktijk rondom mensen met een lvb. De resultaten van dit onderzoek worden verspreid binnen het Programma Sociaal Domein zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Neem voor meer informatie contact op met Joost de Haan van Movisie, via j.dehaan@movisie.nl of 06-55440602.