Gezondheid - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Gezondheid gaat over de mate waarin iemand lichamelijk, psychisch en sociaal welgesteld is. De diversiteitsfactor gezondheid hangt samen met meerdere facetten. Het kan gaan over psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, maar ook over sociale gezondheid. 

Beleid maak je voor mensen met allerlei vormen van gezondheid. Bij een verminderde mate van gezondheid, ongeacht op welke manier, kan het lastiger zijn om het leven naar eigen wens vorm te geven. Dit kan drempels opwerpen voor de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. 

Zoals het spinnenweb van het Institute of Positive Health is gezondheid veelomvattend. Zo heeft iemands gezondheid invloed op de mate van mentaal welbevinden, zingeving, sociaal maatschappelijke participatie, lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Gezondheid heeft een plek in meerdere beleidsterreinen. Integraal werken rondom het thema gezondheid is dan ook belangrijk. 

Hoe houd je in beleid voldoende rekening met hen die een kwetsbare lichamelijke of mentale gezondheid hebben? Of met hen wiens lichaam anders werkt dan dat van de meesten? Met onderstaande tools bieden we je een selectie uit het huidige aanbod op dit gebied.

Aan de slag:
 

  • Hoe betrek je mensen met een Licht verstandelijke beperking in het gemeentelijk beleidsproces? Deze instrumentenwaaier bevat elf uiteenlopende instrumenten voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en ondersteuners om hen te betrekken bij beleid.
     
  • Digitale beleidshulp Dementie voor gemeenten: Gemeenten spelen een grote rol bij de ondersteuning van mensen met dementie in de thuissituatie. Om gemeenten hierbij te ondersteunen, ontwikkelden Movisie en Vilans een digitale Beleidshulp Dementie voor gemeenten. De Beleidshulp bevat vele inspirerende tools en voorbeelden uit de praktijk om tot een betere aanpak te komen.
     
  • Het themadossier Maatschappelijke zorg gaat over mensen met een grotere kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal gebied. Zij kunnen daardoor soms beperkt meedoen in de samenleving. Er kan sprake zijn van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos. Deze mensen hebben integrale, levensbrede en vaak langdurige ondersteuning nodig. Hiervoor is het belangrijk dat beleidsmakers en professionals op de juiste manier worden toegerust, zowel qua kennis, houding als gedrag.
     
  • De wijk gezonder maken met het Spinnenweb van Institute for Positive Health. Dit spinnenweb dient als hulp om op een integrale manier naar positieve gezondheid en leefomgeving te kijken.

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk