Gezondheid - Tools voor sociale professionals

Diversiteitsfactoren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat gezondheid over de mate waarin iemand lichamelijk, psychisch en sociaal welgesteld is. In Nederland wordt daarnaast steeds vaker gewerkt vanuit een breder gezondheidsconcept, namelijk ‘positieve gezondheid’.

Allereerst wordt gezondheid herschreven als het vermogen van een individu zich aan te passen aan en regie te voeren om, om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. De lichamelijke, mentale en sociale gesteldheid vormen hierbij één geheel.

Aanpassingsvermogen en eigen regie

Het aanpassingsvermogen heeft betrekking op de mate waarin men kan reageren op veranderingen. Denk aan: het verliezen van een dierbare, verminderen van de mobiliteit of mentale gezondheid, of het verlies van een baan. Eigen regie gaat over het vermogen om beslissingen te nemen over je eigen leven. Ook al kan jij niet alles zelf doen, je hebt wel een bepalende stem in de richting die jij op wilt. Daarbij hoort ook de keuze over welke zorg en ondersteuning passend jij passend vindt.

Positieve gezondheid wordt verder uitgewerkt in zes ‘dimensies’: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal-maatschappelijk participeren. In de praktijk betekent het dat er integraler wordt gekeken naar gezondheid. 

vlechtwerkgezondheid

Uitdagingen

Als sociaal professional kan je te maken krijgen met cliënten die op het gebied van hun gezondheid te maken hebben met uitdagingen. Het lukt hen misschien niet goed om om te gaan met veranderende gezondheidssituaties, of de regie te behouden over hun leven of lichaam. Dus om om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Het is daarom van belang dat je als sociaal professional niet alleen focust op beperkingen en ziekte maar juist uitgaat van functioneren, kwaliteit van leven en een holistisch (alomvattend) mensbeeld. Let bijvoorbeeld niet alleen op het lichamelijk functioneren maar ga het gesprek gaan over wat de cliënt gelukkig maakt. 

Hoe ondersteun je cliënten met een kwetsbare gezondheid het beste? Met deze tools bieden we je een selectie uit ons aanbod op verschillende leeftijdsgroepen en de vraagstukken waar zij mee zitten. 

Aan de slag met vraagstukken rondom beperkingen:
 

  • Hoe betrek je mensen met een LVB in het gemeentelijk beleidsproces? Deze instrumentenwaaier bevat 11 uiteenlopende instrumenten voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en hun ondersteuners om hen te betrekken bij beleid.
  • GGZ in de wijk: een infographic met tips om goede ondersteuning te kunnen bieden voor mensen met psychische kwetsbaarheid.
  • Talenten Samen Benutten: een methode om meer mensen met een beperking aan vrijwilligerswerk te krijgen door het trainen van mensen met een beperking. Tevens wordt op ketensamenwerking ingezet zodat verschillende professionele organisaties voor vrijwilligersplekken en passende begeleiding kunnen zorgen.

Bekijk het themadossier  "Maatschappelijke Zorg"  met daarin tools gericht op de participatie van mensen met een beperking

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk