Grensoverschrijdend gedrag

Het doorsturen van een naaktfoto van een klasgenoot, racistische spreekkoren bij een voetbalwedstrijd, studenten die vrouwen ‘hoeren’ noemen of een jongere die op straat drugs verkoopt. Allemaal vormen van grensoverschrijdend gedrag. Hoe kan je dit voorkomen en aanpakken? Movisie ontwikkelt en deelt toepasbare kennis over hoe grensoverschrijdend gedrag tijdig te voorkomen, signaleren en aan te pakken. Bijvoorbeeld door normstelling maar ook door het vergroten van weerbaarheid van potentiële slachtoffers. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Shame sexting online, intimidatie op straat, seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport of in studentenverenigingen. Diverse voorbeelden hiervan haalden afgelopen jaar de media. Om dit te voorkomen en te stoppen is het onder andere nodig om duidelijke normen te stellen en uit te dragen. Movisie deelt kennis en praktische tools om organisaties te helpen hier structureel werk van te maken. Natuurlijk komt seksueel grensoverschrijdend gedrag ook voor in huiselijke kring. Lees meer op de themapagina over huiselijk en seksueel geweld.

Lees meer

Extremisme, radicalisering en criminaliteit

Jongeren die radicaliseren, zich laten meeslepen in extremistische bewegingen of dreigen af te glijden in criminaliteit. Boze burgers die steeds radicalere manieren kiezen om hun onvrede af te reageren. De zorgen hierover groeien en niet voor niets heeft de overheid afgelopen jaar diverse programma’s gelanceerd om te investeren in handhaving en repressie, maar ook in preventie. Voor dit laatste ligt er ook een belangrijke verantwoordelijkheid in het sociaal domein. Movisie ontwikkelt en deelt toepasbare kennis over hoe dit problematisch en ongewenst gedrag en recidive tijdig te voorkomen, signaleren, en aan te pakken. Ook worden effectieve aanpakken gedeeld in de databank justitiële interventies.

Lees meer

Weerbaarheid

Wie weerbaar is kan omgaan met veranderingen, tegenslagen, negatieve invloeden of met negatieve ervaringen als bijvoorbeeld seksueel geweld en (sociale) uitsluiting. Dat geldt voor individuen, maar ook voor gemeenschappen. In weerbare gemeenschappen kijken mensen naar elkaar om en steunen elkaar, bijvoorbeeld in het omgaan met tegenslag en ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. Movisie ontwikkelt en deelt toepasbare kennis om weerbaarheid van individuen en van gemeenschappen te vergroten.

Lees meer

Artikelen en publicaties