Han van Geel

Han van Geel is Wijkregisseur bij de gemeente Zutphen, bestuurslid LPB en Associate Member van Movisie.

Han van Geel is een gebiedsregisseur die integrerend-, samenwerkingsgericht-, kansgericht- en procesgericht bijdraagt aan gebiedsprocessen. Hij is een generalist die onafhankelijk van inhoud-, bevoegdheden- en budget, en daardoor onvoorwaardelijk, op de kwaliteit van processen betrokken is. Hij voegt kennis over historie en context toe aan gebiedsprocessen. Hij rust partnerschappen toe op proces- en methodisch repertoire. 

Han van Geel

In het kort

Werkgever: Gemeente Zutphen
Functie: Wijkregisseur
Kernwoorden: Inhoudonafhankelijk, onvoorwaardelijk, proceskwaliteit

In de afgelopen jaren is Han zich gaan bezighouden  met het, vanuit praktijkkennis-, verdiepen van het atypische profiel van de gebiedsprofessional, de handelingspraktijk van gebiedsgericht werken en wat hij ‘de emancipatie van het proces’ (t.o.v. de inhoud) noemt.

Movisie vindt dat Han's kennis, ervaring en expertise op het gebied van inzet van gebiedsprocessen een belangrijke bijdrage kan leveren.